Internet Marketing và Marketing truyền thống

Internet marketing (hay còn gọi là Digital Marketing) có rất nhiều điểm mạnh cũng như tiết kiệm về chi phí so với Marketing truyền thống. Tuy nhiên, sẽ thực sự hiệu quả nếu kết hợp cả hai hình thức này để tích hợp lẫn nhau. Đối với các Agency Digital Marketing, cần tự phát triển mạnh một mảng nhất định sẽ hiệu quả hơn là đa dạng nhưng nhưng nắm vững và phục vụ tốt khách hàng

Gửi bình luận của bạn