Chính sách bảo hành bảo trì

Chính sách bảo hành bảo trì

- Web Trực Tuyến cam kết bảo trì vận hành vĩnh viễn trong suốt quá trình web hoạt động.

- Web Trực Tuyến có nhiệm vụ hỗ trợ bất kỳ thắc mắc nào của khách hàng liên quan đến quản trị web

- Web Trực Tuyến có nhiệm vụ hỗ trợ khách hàng sửa tất cả các lỗi liên quan đến web

- Web Trực Tuyến cam kết không nhận bất kỳ chi phí liên quan đến lỗi phát sinh do web.

Không thuộc phạm vi bảo trì

 - Khách hành có yêu cầu chỉnh sửa/ thay đổi web quá lớn so với thiết kế mẫu ban đầu. Web Trưc Tuyển chỉ hỗ trợ miễn phí những chỉnh sửa nhỏ.

 - Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những nội dung (bao gồm những nội dung phản cảm) khách hàng đăng tải trên website của khách hàng.