Chính sách cài đặt

Bước 1: Khách hàng đăng ký mẫu tại thông tin bên trên

Bước 2: Web Trực Tuyến xác nhận và tạo website, đồng thời tạo 1 tên miền tạm gửi khách hàng

Bước 3: Khách hàng xác nhận web dựa vào tên miền tạm

Bước 4: Khách hàng cung cấp thông tin tên miền để trỏ tên miền vào web

Bước 5: Khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua Web Trực Tuyến

Bước 6: Web Trực Tuyến cung cấp quyền quản trị website cho khách hàng và toàn bộ thông tin hướng dẫn sử dụng website.

(Tất cả bước trên chỉ diễn ra trong 1 ngày với điều kiện khách hàng cung cấp thông tin và thanh toán nhanh chóng)