Quy định và hình thức thanh toán

Thanh toán thông qua tài khoản ngân hàng ACB. Thông tin thanh toán như sau:

Tên chủ tài khoản: Công ty TNHH Thiết Kế Web Trực Tuyến

Số tài khoản: 16767676

Tại ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần ACB.