Để thương hiệu của bạn nổi bật ngay Google

Để thương hiệu của bạn nổi bật ngay Google Adwords là hình thức quảng cáo từ khóa trên trang kết quả tìm kiếm của Google. Khi người dùng tìm kiếm các từ khóa có liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của bạn thông tin của doanh nghiệp bạn sẽ hiển thị trên trang nhất kết quả tìm kiếm của Google.

Keywords (Từ khóa)
Là những từ khóa, cụm từ khóa mà người dùng sử dụng để tìm thấy doanh nghiệp bạn trên trang kết quả tìm kiếm Google.
Advertising Text (Lời quảng cáo)
Là nội dung thông điệp bạn muốn gửi đến người dùng khi họ tìm thấy doanh nghiệp bạn.
Market Oientation ( Định hướng thị trường )
Google Adwords cho phép bạn định hướng thị trường hiệu quả và linh hoạt với tính năng “Location Targeting and Language Targeting”. Quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện ở 1 thị trường cụ thể, với những ngôn ngữ do bạn lựa chọn. Những thị trường mà doanh nghiệp của bạn muốn hướng đến sẽ tìm thấy bạn chỉ bằng cú nhấp chuột.

Initiative Times & Cost (Chủ động thời gian và chi phí)
Bạn có thể chủ động lựa chọn khoảng thời gian quảng cáo xuất hiện trong ngày. Tính linh động của Adwords thể hiện ở việc bạn có thể tùy chọn hoạch định ngân sách cho từng thời điểm để phù hợp hơn với các kế hoạch marketing của mình.

Gửi bình luận của bạn